Personvern

Personvernerklæring

Molyt AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: vaneshop.no

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Grunnleggende informasjon: navn, fødselsdato
  • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse
  • Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser,
  • Betalingsinformasjon: Transaksjonsinformasjon, betalingsmiddel
  • Kundehistorikk og kundeengasjement: bestillings- og leveringsopplysninger, handlekurvbevegelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformasjon,
  • Kundehistorikk og kundeengasjement: aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på produkter/tjenester,
  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enheten du bruker.
  • Informasjonskapsler: se vår informasjon om informasjonskapsler her:
    Som de fleste andre nettsteder bruker vi informasjonskapsler for å kunne analysere og ta ut statistikk, slik at vi kontinuerlig kan forbedre brukeropplevelsen av nettsidene våre. En informasjonskapsel, eller informasjonskapsel, er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmerer. Disse brukes kun til å ivareta brukervalg du gjør på siden. Et eksempel er lagring av handlekurven din, slik at vi kan analysere hvordan du bruker sidene våre. Deretter bruker vi denne informasjonen videre for å forbedre og optimalisere våre tjenester. Enkelte av disse opplysningene kan sees på som personopplysninger på innsamlingstidspunktet, slik som din IP-adresse.

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med du bruker våre tjenester og produkter. Når vi henter personopplysninger fra andre kilder, henter vi personopplysninger fra følgende kilder:

Hvordan bruker vi personopplysningene

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til våre avtaler med det vil si når du bestiller et produkt eller en tjeneste oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere våre kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for en avtale med deg.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet opplysning å analysere ulike former for personer, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto- og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet for å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også gi samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene av personopplysninger lagring og behandling. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger

Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å kreve rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss ​​på kundeservice@vaneshop.no

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan være om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på e-postadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å være oss rette eller supplerende opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst være oss slette opplysninger om deg selv. Men merker på informasjon som vi er pålagt å ta hensyn til andre rettslige forpliktelser (som foreløpig bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også være begrenset behandling av informasjon om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykke eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om grunnlaget for våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveiing, har du rett til å protestere mot vår behandling av informasjon om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykke eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på e-postadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi mener du vil si ifra dersom du ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no